نسبت  p/e یک نسبت محاسباتی بین قیمت به درآمد  است. P آن ازکلمه price به معنی قیمت و E آن ازکلمه Earning Per Share(eps )  به معنی سود هر سهم است. این نسبت، در واقع انتظارات سرمایه گذاران از بازدهی آینده یک دارایی را نشان می دهد.به این معنی که یک سرمایه گذار حاضر است به ازای هر ۱ ریال بازدهی چند ریال پرداخت کند.

این نسبت بیشتر در تحلیل‌های بنیادی، مورد استناد قرار می گیرد.سهام شرکت ها براساس نسبت p/e معمولا ارزش گذاری می‌شوند و طبق این ارزش گذاری‌ها اگر قیمت جاری سهم در بازار کمتر از ارزش مد...
بیشتر
اوراق بدهی یکی از انواع اوراق بهادار و روش‌های تامین مالی شرکت‌ها است .این اوراق باعث کاهش ریسک سرمایه گذاری و ایمن کردن پرتفو یا سبد سهام سرمایه ‌گذاران در بازار سرمایه می شود و از آنجا که اوراق بدهی نظیر انواع اوراق مشارکت، دارای سود ثابت هستند، می توانند ریسک سرمایه ‌گذاری را کاهش دهند.

اوراق بدهی دارای ویژگی هایی از جمله تاریخ سر رسید،ارزش اسمی، نرخ سود اسمی، قیمت فروش و نرخ سود تا سر رسید هستند

این اوراق،همچنین به دو دسته دولتی و شرکتی تقسیم می شوند:

الف-...
بیشتر
سهام در تعریف یک ورقه بهادار است که بیانگر ادعای مالکیت دارنده آن نسبت به دارایی‌ها و سود شرکت است و دارنده سهام جزو مالکان شرکت سهامی محسوب می شود. دو نوع سهام قابل معامله در بورس هستند:

الف- سهام با نام  و سهام بی‌نام

منظور از سهام بانام این است که نام صاحب سهام (خریدار سهم) بر روی ورقه سهام درج می‌شود و درنتیجه قابلیت نقل و انتقال تنها از طریق معاوضه امکان‌پذیر است.

سهام بی‌نام نوع دیگری از سهام است که در وجه حامل صادرشده و هر فردی که برگه سهام را در اختیار داشته...
بیشتر
همه کسانی که قربانی زیان های بزرگ در بورس شده اند، حسی از طمع و ترس را تجربه کرده اند. این تجربه تلخ آیا به معنای خداحافظی از بازار سرمایه است؟ پاسخ البته منفی است. روش دیگری برای سرمایه گذاری در بازار سهام وجود دارد که سرمایه گذار مدیریت سهام خود را به دیگری می سپارد تا به نیابت از او و با استفاده از دانش و تجربه‌ای که دارد، خرید، فروش و نگهداری سهم یا اوراق بهادار را انجام دهد؛ روشی که به سبدگردانی یا Portfolio Management Services(PMS) معروف است.

سبدگردان،کارش ایجاد تنوع...
بیشتر