اوراق بدهی و انواع آن

نویسنده: میثم رضایی
اوراق بدهی یکی از انواع اوراق بهادار و روش‌های تامین مالی شرکت‌ها است. این اوراق باعث کاهش ریسک...
بیشتر

آشنایی با انواع سهام

نویسنده: میثم رضایی
سهام در تعریف یک ورقه بهادار است که بیانگر ادعای مالکیت دارنده آن نسبت به دارایی‌ها و سود شرکت است...
بیشتر

مجامع بورسی

نویسنده: میثم رضایی
الف- مجمع عمومی عادی سالیانه:

این یک واقعیت است که بسیاری از سهامداران یا...
بیشتر

سبد گردانی و کارکرد آن

نویسنده: میثم رضایی
همه کسانی که قربانی زیان های بزرگ در بورس شده اند، حسی از طمع و ترس را تجربه کرده اند. این تجربه...
بیشتر