اندیکاتور CCI

نویسنده: میثم رضایی
اندیکاتور CCI یا همان  شاخص کانال کالا (Commodity Channel Indicator) به وسیله دانِلد لمبرت در حدود...
بیشتر