حق تقدم و فرآیند آن

نویسنده: میثم رضایی
حق تقدم سهام در بورس به معنای افزایش سرمایه شرکت از محل آورده‌ نقدی سهامداران است. این کار باعث...
بیشتر

اوراق بدهی و انواع آن

نویسنده: میثم رضایی
اوراق بدهی یکی از انواع اوراق بهادار و روش‌های تامین مالی شرکت‌ها است. این اوراق باعث کاهش ریسک...
بیشتر