بازارگردانی

نویسنده: میثم رضایی
مارکت میکر (Market Maker) یا بازارساز، به افراد و یا شرکت‌هایی می‌گویند که با در...
بیشتر