نرخ بهره چیست و به چه منظور است؟

نویسنده: میثم رضایی
نرخ بهره (Interest Rate) یا نرخ سود هزینه‌ای است که در ازای استقراض پول پرداخت می‌ شود، پدیده‌ای...
بیشتر