بودجه و منابع آن

نویسنده: میثم رضایی
بودجه Budget  برنامه‌ای حساب‌شده شامل دخل و خرج و  ورودی و خروجی‌های یک نهاد است. این برنامه‌ریزی...
بیشتر