بورس کالا

نویسنده: میثم رضایی
بورس کالا (Commodity Exchange) یک بازار متشکل و سازمان یافته‌ای است که بطور منظم کالای معینی با ساز...
بیشتر