حد سود (Take Profit) و حد ضرر (Stop Loss)

نویسنده: میثم رضایی
معامله‌گرانی که در بازارهای مالی با دیدگاه کوتاه‌مدت و میان‌مدت فعالیت می‌کنند معمولا برای تعیین...
بیشتر