صنایع ارز بر و ارز آور در بورس

نویسنده: میثم رضایی
در بورس شرکت هایی وجود دارند که به دلیل صادرات محور بودن آنها با بالا رفتن قیمت دلار سوددهی شرکت...
بیشتر