انواع جریان نقدی

نویسنده: میثم رضایی
جریان نقدینگی (Cash flow) که اختصارا" CF هم نامیده می‌شود، به ورود و خروج پول در یک تجارت، کسب و...
بیشتر

آشنایی با انواع سهام

نویسنده: میثم رضایی
سهام در تعریف یک ورقه بهادار است که بیانگر ادعای مالکیت دارنده آن نسبت به دارایی‌ها و سود شرکت است...
بیشتر

مجامع بورسی

نویسنده: میثم رضایی
الف- مجمع عمومی عادی سالیانه:

این یک واقعیت است که بسیاری از سهامداران یا...
بیشتر