معاملات الگوریتمی

نویسنده: میثم رضایی
معاملات الگوریتمی یا معاملات خودکار یک ابزار برای معامله در بازارهای سرمایه است. بر این اساس شما...
بیشتر

تایم فریم یا چارچوب زمانی

نویسنده: میثم رضایی
چارچوب زمانی (تایم فریم) یا دوره زمانی نمودار، یکی از اجزای اصلی تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی است...
بیشتر