میانگین کم کردن در بورس

نویسنده: میثم رضایی
میانگین کم کردن (averaging down)به خرید پله‌ای سهم در صورت افت قیمت گفته می‌شود .این روش یکی از...
بیشتر