نحوه محاسبه نسبت P/S

نویسنده: میثم رضایی
 

P/S مخفف Price to Sales  یا همان قیمت به فروش است؛ و از تقسیم قیمت سهم بر میزان فروش شرکت...
بیشتر