وضعیت نماد شرکت‌ها در بورس (مجاز، ممنوع و متوقف بودن)

نویسنده: میثم رضایی
نمادها در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران، همیشه در یک حالت نیستند. درواقع یک نماد همیشه در...
بیشتر