پذیره نویسی و فرآیند آن

نویسنده: میثم رضایی
پذیره نویسی در لغت به معنی «نوشتن و امضا کردن در پای سند و نوشته» است. در واقع، پذیره‌نویسی به تعهد...
بیشتر