سبد گردانی و کارکرد آن

نویسنده: میثم رضایی
همه کسانی که قربانی زیان های بزرگ در بورس شده اند، حسی از طمع و ترس را تجربه کرده اند. این تجربه...
بیشتر

کامودیتی ها Commodity

نویسنده: darkoob
کالایی است که قابلیت تبادل نسبی یا کامل را دارد  و این کالاها عموما مواد اولیه صنایع...
بیشتر

ساختار نوین تحلیل بازارهای مالی

نویسنده: darkoob
در دنیای امروز به منظور کنترل احساسات و پیش گیری از تاثیر گذاری سلایق شخصی بر تحلیل و معاملات،...
بیشتر