صرف سهام (Premium)

نویسنده: میثم رضایی
صرف سهام، مبلغی است مازاد بر ارزش اسمی سهام که شرکت در زمان فروش سهام عادی دریافت کرده است. در...
بیشتر